Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή και Στόχοι

To Νευρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών ιδρύθηκε το 2013 με το όραμα μιας υγιούς κοινωνίας, στην οποία η παροχή υγείας για εγκεφαλικές διαταραχές, νευρολογική εκπαίδευση, και έρευνα στις νευροεπιστήμες επιδιώκεται μέσα από ανθρωπιστικές και επιστημονικές αρχές. Η αποστολή του μέσα σε αυτό το όραμα είναι να υπηρετεί ως ένα Ινστιτούτο Αριστείας με σκοπό την βελτίωση της υγείας του εγκεφάλου στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Το ΝΙΑ υλοποιεί την αποστολή του μέσα από συγκεκριμένους στόχους στους οποίους όλα τα μέλη του Ινστιτούτου αποτελούν δημιουργικές δυνάμεις μέσα σε πλαίσιο συνεργασίας και επιμερισμένης εξειδίκευσης. 

       Πρωταρχικός στόχος του ΝΙΑ είναι η παροχή της βέλτιστης δυνατής φροντίδας σε ασθενείς με νευρολογικές διαταραχές και υποστήριξη των φροντιστών τους, ακολουθώντας σύγχρονες επιστημονικές αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η βέλτιστη φροντίδα υγείας επιτυχγάνεται θεραπεύοντας τον άνθρωπο και όχι την ασθένεια, βοηθώντας, παράλληλα, τους οικείους του να φροντίζουν τον ίδιο και να λαμβάνουν υποστήριξη για τον εαυτό τους. Είμαστε μια ομάδα ειδικών στους αντίστοιχους τομείς νευρολογικών διαταραχών, οι οποίοι προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με ενσυναίσθηση προς τους ασθενείς μας. 

Επιπλέον πιστεύουμε ότι, ως οργανικό μέρος της κοινωνίας μας, έχουμε χρέος να διαδώσουμε την συνδυασμένη μας γνώση μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε επαγγελματίες υγείας και στο ευρύτερο κοινό. Οργανώνουμε τακτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για επαγγελματίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων ετήσιων συνεδρίων και εργαστηρίων. Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή υποειδικών μετεξειδικεύσεων (subspecialty fellowship) σε επαγγελματίες υγείας που έχουν πάθος να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα υγείας προς τους ασθενείς τους, και οι οποίοι στοχεύουν στην ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου της υγείας του εγκεφάλου. Εξίσου σημαντικός είναι ο στόχος μας να εκπαιδεύουμε τους φροντιστές και το ευρύτερο κοινό, ώστε να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις και τα πρώιμα συμπτώματα των εγκεφαλικών διαταραχών, προκειμένου να επιτυγχάνεται βέλτιστη έκβαση σε κλινικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς επίσης και να αναπτύσσουν ικανότητες για τη φροντίδα των οικείων ασθενών, ενώ παράλληλα να συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια υγιή και δημιουργική ζωή.   

Ως μια ομάδα ειδικών στον χώρο, αντιλαμβανόμαστε το χρέος να είμαστε δύναμη θετικής αλλαγής για την υγεία του εγκεφάλου, προωθώντας καινότομες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω της έρευνας. ​Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνουμε ανεξάρτητη χρηματοδότηση για ερευνητικές μελέτες και συμμετέχουμε σε συνεργατικά πολυεθνικά προγράμματα. Είμαστε αφοσιωμένοι στην εύρεση νέων διαγνωστικών τεχνικών, στη διενέργεια κλινικών μελετών, και στην κατανόηση της λειτουργίας του εγκεφάλου μέσα από προγράμματα νευροεπιστημών. Πιστεύουμε βαθιά ότι η αποτελεσματική και ποιοτική έρευνα απαιτεί την τήρηση των αρχών ιατρικής δεοντολογίας  της αυτονομίας των ασθενών, της ισότητας, και του ωφελείν και μη βλάπτειν – προστατεύοντας, παράλληλα, προσωπικά δεδομένα μέσω σεβασμού του απορρήτου και ασφαλούς αποθήκευσης τους. Και παρότι είναι αποδεδειγμένο ότι η συμμετοχή σε ερευνητικές μελέτες σχετίζεται με καλύτερη μακροπρόθεσμη υγεία για τους ασθενείς και τους φροντιστές τους, η συμμετοχή ξεκινάει πάντα από την επιθυμία και τις προτεραιότητες του κάθε ασθενούς. 

Τέλος, είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τον κοινωνικό μας αντίκτυπο προσεγγίζοντας κάθε άνθρωπο στη κοινότητά μας προωθώντας ενεργά πολιτικές της υγείας που υποστηρίζουν τη δίκαιη και άριστη παροχή υγείας για εγκεφαλικές διαταραχές. Επιδιώκουμε αυτόν τον ευρύτερο στόχο αξιοποιώντας την εξειδίκευσή μας στην παροχή φροντίδας, στην έρευνα γύρω από τον εγκέφαλο, και στη γνώση των νευροεπιστημών προσεγγίζοντας καίριους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της υγείας, των ασθενών και των φροντιστών τους, των επιστημονικών εταιρειών, της βιομηχανίας της υγείας, και των φορέων της οικονομίας της υγείας.  

 

 

Οι Αρχές μας

Η παροχή εξαιρετικά υψηλής εξειδίκευσης και σχετικών πόρων στη Νευρολογία, παρέχοντας φροντίδα με ολιστικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την επίτευξη βέλτιστων κλινικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων προς όφελος των ασθενών και των φροντιστών τους
Η ικανότητα ατόμων και οργανισμών να προσαρμόζουν τις δράσεις τους με την πάροδο του χρόνου σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον γνώσης και πόρων προς την επίτευξη της αποστολής και των στόχων τους
Η φιλοσοφική στάση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο για μια δημιουργική, πλήρη, και με νόημα ζωή, υπακούοντας στην επιστημονική λογική, στην ενσυναίσθηση, και στην αναγνώριση της αυτοδιάθεσης κάθε ανθρώπου
Ένα σύνολο πεποιθήσεων ότι οι άνθρωποι ανήκουν στην κοινότητα, έχουν σημασία ο ένας για τον άλλον και για την ευρύτερη κοιότητα, μοιράζονται μια συναισθηματική σύνδεση, και ότι οι ανάγκες τους εκπληρώνονται μέσα από την δέσμευση τους να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητα
Ένα σύνολο δομημένων λογικών διεργασιών που υπηρετούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων συνδυάζοντας προϋποθέσεις και συνέπειες, καθώς και τους κανόνες που καθορίζουν τις σχέσεις τους, ακολουθώντας επαγωγικό, παραγωγικό, και απαγωγικό συλλογισμό
Οι ασθενείς ενημερώνονται και λαμβάνουν αποφάσεις σε σχέση με την φροντίδα τους χωρίς οι πάροχοι υγείας να προσπαθούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους
Η δίκαιη και αμερόληπτη πρόσβαση σε πόρους υγείας και η διανομή τους
Οι πάροχοι υγείας επιδιώκουν την ευημερία των ασθενών τους ενεργώντας προς το συμφέρον τους
Οι ενέργειες των παρόχων υγείας στοχεύουν στην επίτευξη περισσότερου οφέλους παρά βλάβης