Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή και Στόχοι

To Νευρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών ιδρύθηκε το 2013 με το όραμα μιας υγιούς κοινωνίας, στην οποία η παροχή υγείας για εγκεφαλικές διαταραχές, νευρολογική εκπαίδευση, και έρευνα στις νευροεπιστήμες επιδιώκεται μέσα από ανθρωπιστικές και επιστημονικές αρχές. Η αποστολή του μέσα σε αυτό το όραμα είναι να υπηρετεί ως ένα Ινστιτούτο Αριστείας με σκοπό την βελτίωση της υγείας του εγκεφάλου στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Το ΝΙΑ υλοποιεί την αποστολή του μέσα από συγκεκριμένους στόχους στους οποίους όλα τα μέλη του Ινστιτούτου αποτελούν δημιουργικές δυνάμεις μέσα σε πλαίσιο συνεργασίας και επιμερισμένης εξειδίκευσης. 

1.      The primary goal of the NIA is the provision of the best possible care for the patient with neurological and psychiatric disorders and support for their caregivers, abiding to modern scientific principles and guidelines.  We strongly believe that best care is achieved by healing the person rather than a disease and helping their loved ones care for the patient and have support for themselves.  We are a team of experts in our respective fields of neuropsychiatric disorders who practice through empathy and philosophy of service towards our patients.

Επιπλέον πιστεύουμε ότι, ως οργανικό μέρος της κοινωνίας μας, έχουμε χρέος να διαδώσουμε την συνδυασμένη μας γνώση μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε επαγγελματίες υγείας και στο ευρύτερο κοινό. Οργανώνουμε τακτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για επαγγελματίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων ετήσιων συνεδρίων και εργαστηρίων. Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή υποειδικών μετεξειδικεύσεων (subspecialty fellowship) σε επαγγελματίες υγείας που έχουν πάθος να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα υγείας προς τους ασθενείς τους, και οι οποίοι στοχεύουν στην ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου της υγείας του εγκεφάλου. Εξίσου σημαντικός είναι ο στόχος μας να εκπαιδεύουμε τους φροντιστές και το ευρύτερο κοινό, ώστε να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις και τα πρώιμα συμπτώματα των εγκεφαλικών διαταραχών, προκειμένου να επιτυγχάνεται βέλτιστη έκβαση σε κλινικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς επίσης και να αναπτύσσουν ικανότητες για τη φροντίδα των οικείων ασθενών, ενώ παράλληλα να συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια υγιή και δημιουργική ζωή.   

As a team of experts in our field, we view our duty to be a force of positive change for brain health by promoting novel and innovative diagnostic and therapeutic approaches through research. To that end, we have received independent funding for research projects and are also part of collaborative multinational projects. We are dedicated to identify novel diagnostic techniques, conduct clinical trials, and advance our understanding of brain function through neuroscience projects. We deeply believe that effective and quality research requires following ethical principles of patient autonomy, equity, beneficence and non-maleficence, while respecting personal information through data privacy and security. And although there is ample evidence that participation in research opportunities leads to better outcomes for patients and caregivers, participation starts from a patient’s desire and priorities.​ 

Finally, we firmly believe that we can maximize our social impact by reaching every person in our community by actively promoting healthcare policies that support equitable and excellent brain health. We pursue this larger goal by leveraging our expertise from health provision, brain research, and neuroscience knowledge, to engage and lobby with key stakeholders, including policymakers, patients and their caregivers, professional societies, health industry, and health economy stakeholders.​

 

 

Our Principles

The provision of exceptionally high expertise and related resources in Neurology, delivering healthcare in a comprehensive, interdisciplinary fashion to achieve the best clinical and social outcomes possible to patients and their caregivers
The ability of individuals and organizations to adapt their actions over time in a constantly changing environment of knowledge and resources, towards achieving their mission and goals
A philosophical stance of serving people towards living a purposeful, creative, and fulfilling life by following scientific reasoning, empathizing, and recognizing agency in each person
A set of beliefs that people belong to the community, matter to each other and the larger community, share an emotional connection, and that their needs will be fulfilled through their commitment to actively participate in the community
A set of structured logical processes that serve to draw conclusions by combining preconditions and consequences, as well as the rules that define their relationships, following deductive, inductive and abductive reasoning
Patients are informed and allowed to make decisions about their care without their healthcare provider trying to influence their decision
Fair and impartial access and distribution of health resources
Health providers try to promote the well-being of their patients while acting in their best interest
Any action by healthcare providers aims to promote more good than harm