Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένα Ινστιτούτο για τον Επαγγελματία Υγείας

Παρέχουμε εξειδικευμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές νευρολογικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων κλινικής συμβουλευτικής, καθώς και εξειδικευμένων διαγνωστικών δοκιμασιών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, υποστηρίζοντας συναδέλφους νευρολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας στη φροντίδα των ασθενών τους. Επιπλέον, διοργανώνουμε εκπαιδευτικά εργαστήρια, σεμινάρια, και συνέδρια, επικοινωνώντας τις τελευταίες γνώσεις στους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι είναι καίριοι φορείς για τη δημιουργία μιας υγιούς παγκόσμιας κοινότητας.

Παραπέμψτε έναν ασθενή
Ερευνητική συνεργασία
Παρακολουθήστε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο ή εργαστήριο