Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένα Ινστιτούτο για τον εκπαιδευόμενο

Είμαστε αφοσιωμένοι στην εκπαίδευση εξειδικεύσεων σε επαγγελματίες υγείας, μέσω των κλινικών και ερευνητικών μας προγραμμάτων. Οι εκπαιδευόμενοι μας συμμετέχουν περαιτέρω σε επιστημονικές μελέτες και συνέδρια.

Ερευνητική συνεργασία
Παρακολουθήστε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο ή εργαστήριο