Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένα Ινστιτούτο για τον Εκπαιδευόμενο

Είμαστε αφοσιωμένοι στην εξειδικευμένη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, μέσω των δομημένων κλινικών και ερευνητικών μας προγραμμάτων. Οι εκπαιδευόμενοί μας συμμετέχουν περαιτέρω σε επιστημονικές μελέτες και συνέδρια.

Ερευνητική συνεργασία
Παρακολουθήστε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο ή εργαστήριο