Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Όροι χρήσης Iστότοπου & Πολιτική Cookies

Εισαγωγή

To Νευρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών διατηρεί νομίμως τον ιστότοπο url: nioa.gr, στο εξής «ιστοσελίδα» ή «πλατφόρμα» προκειμένου να διατηρήσει το βέλτιστο επίπεδο επικοινωνίας με όλους τους εταίρους που ενδιαφέρονται για το κλινικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό έργο και τις δράσεις πολιτικής της υγείας του Ινστιτούτου.

Μέσα από την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να πληροφορηθείτε για το έργο και την δράση μας καθώς και να εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Newsletter μας. Επιπλέον, σας παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί μας προς ικανοποίηση συγκεκριμένου αριθμού αιτημάτων σας. Η επικοινωνία γίνεται μέσω συμπλήρωσης των βασικών αιτούμενων πληροφοριών σας από εσάς τους ίδιους κατά την ελεύθερη κρίση σας.

Τα δεδομένα τα οποία θα σας ζητηθούν να εισάγετε αποτελούν απλά σας δεδομένα, ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις, αναλόγως του αιτήματός σας, θα πρέπει να δώσετε και πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας σας, δηλαδή θα σας ζητηθούν δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα). Όλα τα δεδομένα αυτά καλύπτονται από το ιατρικό απόρρητο, ωστόσο με συνέπεια στις υποχρεώσεις μας από την ιατρική δεοντολογία και την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε κάθε περίπτωση, θα ζητείται η ρητή συγκατάθεσή σας με την θετική σας ενέργεια.

Σας ενημερώνουμε με την παρούσα, ότι εκτός από το ιατρικό απόρρητο, τηρούμε και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας υψίστων προδιαγραφών – ενδεικτικά κρυπτογραφημένες δομές χωρίς να αποκλείονται και άλλες πιο εξεζητημένες τεχνικές και καλές πρακτικές στο μέλλον- και σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τόσο τους παρόντες Όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας και την Πολιτική μας για τους «ιχνηλάτες» (cookies») καθώς και την Γενική Πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Επιπλέον σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν προβαίνουμε σε μεγάλης κλίμακας επεξεργασία. Ποτέ δεν θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε περισσότερα στοιχεία από τα απολύτως αναγκαία, κατάλληλα και συναφή για την εξυπηρέτηση του σκοπού της οργάνωσης των υπηρεσιών μας για την ποιοτικότερη παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, τα στοιχεία σας θα έχουν περιορισμένο χρόνο αποθήκευσης αναλόγως του είδους τους, τα στοιχεία σας προστατεύονται από την εμπιστευτικότητα του ιατρικού απορρήτου και τα πιο εξελιγμένα τεχνικά και οργανωτικά συστήματα, ώστε να αποφεύγεται κάθε τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, απαγορευμένη διαβίβαση, κατάρτιση προφίλ. Η ιστοσελίδα διαθέτει πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL για να διασφαλιστεί η ασφαλής, κρυπτογραφημένη μεταφορά δεδομένων στο διαδίκτυο

Κάθε υπάλληλος ή συνεργάτης μας επεξεργάζεται τα στοιχεία σας τηρώντας ίδιο επίπεδο ασφαλείας, υπό τις εντολές της υπευθύνου επεξεργασίας, η οποία ασκεί εποπτεία επί της εργασίας τους.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ανήκουν σε εσάς. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα δεδομένα σας και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά, δηλαδή το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν και ποια από τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό. Το δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των δεδομένων σας εάν αυτά είναι ελλιπή ή εσφαλμένα. Το δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθεί ο ιατρικός σας φάκελος σε κάποιον τρίτο, π.χ. κάποιον άλλον ιατρό, επαγγελματία υγείας ή ασφαλιστική εταιρεία. Το δικαίωμα διαγραφής, υπό τους περιορισμούς των προθεσμιών του νόμου. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να μην αρχειοθετηθούν ορισμένα από τα δεδομένα σας ή να μην επεξεργαστούν υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή επεξεργασίας ορισμένα από τα δεδομένα σας, εφόσον το επιτρέπει ο νόμος. Παρακαλώ σημειώσατε ότι όλα τα ανωτέρω δικαιώματα υπόκεινται σε κατά περίπτωση περιορισμούς από τον Ν. 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης της ιατρικής στην Ελλάδα.

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ανωτέρω δικαιώματά σας, είτε ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αναφορικά με την άσκηση κάποιων εκ των δικαιωμάτων σας, δύνασθαι να το πράξετε, ενημερώνοντας μας εγγράφως είτε στην κάτωθι διεύθυνση: info@nioa.gr είτε μέσα από την αντίστοιχη σελίδα του ιστότοπού μας και εμείς οφείλουμε να σας απαντήσουμε εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας π.χ. δίνοντας αντίγραφο του ιατρικού σας φακέλου είτε απορρίπτοντας το αίτημα σας αιτιολογημένα σύμφωνα με τον νόμο. Στην περίπτωση που το αίτημά σας αφορά σε δεδομένα που απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία, όπως μελέτες ύπνου, αποτελέσματα βιοψίας κλπ, τότε θα έχουμε την δυνατότητα να καθυστερήσουμε μέχρι 3 (μήνες) για την οποία καθυστέρηση θα σας ενημερώσουμε προηγουμένως εξηγώντας σας τους λόγους της καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση, θα απαντήσουμε στα αιτήματά σας εγκαίρως είτε θετικά είτε αρνητικά. Παρακαλώ σημειώσατε και πάλι ότι η επικοινωνία μας μέσα από την ιστοσελίδα μας, ως και οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών και αρχείων γίνεται μόνο μέσα από κρυπτογραφημένες δομές εκτός εάν μας υποδείξετε κάτι διαφορετικό, στην οποία περίπτωση θα ζητήσουμε την καταγραφή της εντολής σας.

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τον ειδικότερο τρόπο λειτουργίας των δυνατοτήτων επικοινωνίας που σας παρέχει ο ιστότοπός μας, αμέσως παρακάτω και να μελετήσετε τους όρους χρήσης των σελίδων του, αποδεχόμενος/η τους όρους αυτούς, κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο αμέσως παρακάτω.

Α. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. Παρουσίαση Επιλογών και Οδηγίες Συμπλήρωσης

i. Αίτημα Ιατρικής Επίσκεψης

Το αίτημα διαμορφώνεται στην βάση της συμπλήρωσης ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας. Η φόρμα αυτή απευθύνεται αποκλειστικά σε ασθενή ή τον αντιπρόσωπό του και αποτελεί υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας, που παρέχει την δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας. Επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμό αυτόν (κάνοντας «κλικ») θα κληθείτε να απαντήσετε σε σχετικές ερωτήσεις, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας και διαφοροποιούνται αναλόγως του εάν είστε ο ασθενής ή ο αντιπρόσωπος. Οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τα απολύτως αναγκαία για τον σκοπό ικανοποίησης του αιτήματός σας απλά και κατά περίπτωση ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα. Τα ευαίσθητα δεδομένα σας θα διακινηθούν μέσα από κρυπτογραφημένες δομές.

ii. Αίτημα Συμμετοχής/ Συνεργασίας σε Ερευνητικό Πρόγραμμα

Το αίτημα διαμορφώνεται στην βάση της συμπλήρωσης ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας. Η φόρμα αυτή απευθύνεται αποκλειστικά σε λήπτη ιατρικών υπηρεσιών (ασθενή) ή επαγγελματία υγείας (ιατρό/ επιστήμονα υγείας) ή ερευνητή και αποτελεί υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας που παρέχει την δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας. Επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμό αυτόν (κάνοντας «κλικ») θα κληθείτε να απαντήσετε σε σχετικές ερωτήσεις, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας και διαφοροποιούνται αναλόγως του αν είστε ο λήπτης υπηρεσιών υγείας, ο επιστήμονας υγείας ή ο ερευνητής. Οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τα απολύτως αναγκαία για τον σκοπό ικανοποίησης του αιτήματός σας απλά και κατά περίπτωση ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα. Τα ευαίσθητα δεδομένα σας θα διακινηθούν μέσα από κρυπτογραφημένες δομές.

iii. Αίτημα Επικοινωνίας και Συνδρομής στο Newsletter του Ινστιτούτου

Το αίτημα διαμορφώνεται στην βάση της συμπλήρωσης ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας «Contact Us». Η φόρμα «Contact Us» απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το έργο μας, συμπεριλαμβανομένων, λήπτη ιατρικών υπηρεσιών (ασθενή) ή αντιπρόσωπο ασθενούς ή επαγγελματία υγείας (ιατρό/ επιστήμονα υγείας) ή ερευνητή ή φοιτητή και αποτελεί υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας, που προσφέρει την επιλογή είτε επικοινωνίας με κάποιον εκπρόσωπο του Ινστιτούτου είτε συνδρομής στο Newsletter μας. Επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμό αυτόν (κάνοντας «κλικ») θα πρέπει να καταχωρήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας και ενδεχομένως και κάποια ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα αναλόγως του αιτήματός σας, τα οποία όπως και στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα διακινηθούν μέσα από κρυπτογραφημένες δομές. Αναφορικά με τα στοιχεία επικοινωνίας σας για την αποστολή του Newsletter μας, τα στοιχεία αυτά αποτελούν απλά προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε την διαγραφή του αιτήματός σας είτε την διακοπή της αποστολής του Newsletter μας.

2. Συναίνεση

Επιλέγοντας ΝΑΙ σε κάθε υπερσύνδεσμο που ανοίγετε, συναινείτε ρητά στην επιλογή αυτή επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τον συγκεκριμένο σκοπό δηλ. το σύμβολο «τικ» σημαίνει ΝΑΙ. Δύνασθε να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας κατά τους όρους της γενικής πολιτικής ασφάλειας των δεδομένων του Ινστιτούτου.

Σημειώνουμε ότι αναφορικά με την εθελοντική σας συμμετοχή σε ερευνητικό μας έργο, η συναίνεσή σας είναι ευρεία και καταλαμβάνει περισσότερους ερευνητικούς σκοπούς που δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων να προβλεφθούν, δεδομένης αφενός της ταχείας προόδου της επιστήμης αφετέρου του γεγονότος ότι υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα δυνατόν να αναλυθούν εκ νέου στο μέλλον προκειμένου να διερευνηθούν και νέες υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ανάλυση των δεδομένων σας για ερευνητικούς σκοπούς θα καλύπτεται από το τεκμήριο συμβατότητας με το γενικότερο θέμα ερεύνης του κλινικού έργου για το οποίο έχετε συναινέσει, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και την έγκριση της αντίστοιχης επιτροπής του Ινστιτούτου.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για την καλύτερη λειτουργία του ιστότοπου url: nioa.gr χρησιμοποιούμε «ιχνηλάτες» (cookies) για να συλλέξουμε πληροφορίες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη λειτουργία του.

Η παρούσα πολιτική εξηγεί τα διαφορετικών ειδών cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας και τον τρόπο ελέγχου τους. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική Cookies αναρτηθείστον ιστότοπό μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@nioa.gr

i. Τι είναι Cookie

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας και γενικά στη συσκευή με την οποία πλοηγείστε στο διαδίκτυο. Τα Cookies διευκολύνουν την μεταφορά των πληροφοριών στον εξυπηρετητή μας (server) και μας βοηθούν να αναγνωρίζουμε την συσκευή μας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός μοναδικού αριθμού αναγνώρισης για την συσκευή σας. Χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να κάνουν τις ιστοσελίδες να λειτουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Μπορούν να το κάνουν αυτό, επειδή οι ιστοσελίδες μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν τα αρχεία αυτά, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να σας αναγνωρίζουν και να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες θα καθιστούν την πλοήγηση στο διαδίκτυο πιο εύκολη για εσάς. Σε περίπτωση που επιθυμείτε, μπορείτε να μην επιτρέψετε την εγκατάσταση ορισμένων τύπων cookies.

ii. Τι είδους Cookies χρησιμοποιούμε

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τις εξής κατηγορίες Cookies που αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα Cookies που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας ενημέρωσης.

"Session cookies" ”, που είναι απολύτως απαραίτητα για να έχετε ακώλυτη πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας και δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθούν.

Μόνον η Πλατφόρμα μπορεί να διαβάσει τα "session cookies". Σκοπός τους είναι να κάνουν την περιήγηση του χρήστη στο Διαδίκτυο πιο φιλική και συνολικά πιο αποτελεσματική. Τα "session cookies" διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

"Προαιρετικά Cookies" που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο εφόσον μας δώσετε την συγκατάθεσή σας, δηλαδή μόνο αν τα ενεργοποιήσετε μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων που σας παρέχουμε κατά την είσοδο σας στον Ιστότοπό μας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε οποτεδήποτε να απενεργοποιήσετε τα "Προαιρετικά Cookies" με τον ίδιο τρόπο.

Περαιτέρω, τα "Προαιρετικά Cookies" μας διακρίνονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες που αναφέρουμε στον κατωτέρω πίνακα:

"Λειτουργικά Cookies" που διευκολύνουν τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο.

"Cookies Ανάλυσης" που μας επιτρέπουν να βλέπουμε τις προτιμήσεις σας, να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία από όλους τους επισκέπτες μας και έτσι να βελτιώνουμε τον Ιστότοπό μας. Συγκεκριμένα, ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης σας στον Ιστότοπό μας. Τα εν λόγω δεδομένα δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, έρευνας αγοράς ή για εμπορικούς σκοπούς εν γένει.

iii. Πίνακας με τα Cookies που χρησιμοποιούμε

Ονομασία Κατηγορία Περιγραφή/σκοπός/διάρκεια Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
niacookie Συγκατάθεση

Αποθηκεύει την κατάσταση συγκατάθεσης του cookie του χρήστη για τον τρέχοντα τομέα nioa.gr

Διάρκεια: 100 μέρες

NO
_ga Google Analytics

Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Διάρκεια: 14 μήνες

YES
_gat Google Analytics

Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για να ρυθμίσει το ρυθμό αιτημάτων.

Διάρκεια:  24 ώρες

YES
_gid Google Analytics

Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Διάρκεια: 24 ώρες

YES

iv. Διαχείριση των cookies (ενεργοποίηση ή αποκλεισμός)

Μπορείτε να διαχειριστείτε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies όπως επιθυμείτε. Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, παρατίθενται οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι:

Google: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Safari for iPhone, iPad or iPod Touch https://support.apple.com/kb/HT167

For more information about the general use of cookies: https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies and www.allaboutcookies.org

Η συλλογή και η χρήση δεδομένων από τη Google (cookies και διεύθυνση IP) μπορεί να αποτραπεί, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας μία προσθήκη προγράμματος περιήγησης (plug-in) που διατίθεται στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el.

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, καθαρίζοντας το ιστορικό φυλλομέτρησης από τον φυλλομετρητή σας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρεθούν τα cookies από όλες τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί. Λάβετε υπόψιν σας όμως ότι μπορεί να χάσετε πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει (π.χ. αποθηκευμένα login, προτιμήσεις ιστοσελίδων κλπ).

C. ΑΠΟΔΟΧΗ

Παρακαλώ βεβαιώστε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε όλους τους όρους χρήσης του ιστότοπού μας καθώς και την πολιτική μας για τα cookies.

Σεπτέμβριος 2020

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ