Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οι Κλινικές μας Υπηρεσίες

Πρωταρχικός μας στόχος στο NIA είναι η παροχή άριστης φροντίδας σε ασθενείς με νευρολογικές διαταραχές και η υποστήριξη των φροντιστών τους, μέσα από τις διεπιστημονικές μας ομάδες ειδικών που παρέχουν μια αρχική διάγνωση, μια δεύτερη γνώμη, ή συνεχιζόμενη φροντίδα. Παρέχουμε φροντίδα σε ασθενείς και τους φροντιστές σου μέσα από τα εξωτερικά μας ιατρεία και με την υποστήριξη ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών σε συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Εξωτερικά Ιατρεία

Στο NIA, παρέχουμε περίθαλψη μέσα από τα Ειδικά και Γενικά Νευρολογικά Εξωτερικά Ιατρεία. Ασθενείς με συμπτώματα κεφαλαλγίας, ή μετά από πρόσφατα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ή χωρίς να έχουν συγκεκριμένη διάγνωση, εκτιμώνται στα Γενικά Νευρολογικά Εξωτερικά Ιατρεία, ενώ οι ασθενείς με άλλα συγκεκριμένα συμπτώματα που χρειάζονται εξειδικευμένη αξιολόγηση εκτιμώνται μέσα από το αντίστοιχο Ειδικό Κέντρο.​

Ενδονοσοκομειακές Υπηρεσίες

Οι επαγγελματίες υγείας του ΝΙΑ παρέχουν υπηρεσίες και στελεχώνουν ενδονοσοκομειακά Νευρολογικά τμήματα σε συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα, παρέχοντας συμβουλευτική σε συναδέλφους γύρω από πρωτοπαθείς νευρολογικές διαταραχές, καθώς επίσης και νευρολογικές διαταραχές στα πλαίσια συστημικών νόσων. Από το 2013, τα μέλη του ΝΙΑ συνεργάζονται με το δίκτυο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών μέσα από κλινικές, εκπαιδευτικές, και ερευνητικές δραστηριότητες.