Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συμμετοχή και Συνεργασία στην Έρευνα

Πληροφορίες Κλινικού / Ερευνητή

Απαιτείται άδεια από τον εθελοντή ή τον αντιπρόσωπο για την υγεία, πριν από τον προγραμματισμό ραντεβού, σεβόμενοι την αυτονομία του.​

Πληροφορίες Εθελοντή
Επιπλέον πληροφορίες